Stránky

pondělí 19. července 2021

Akupunktura pro ztrátu čichu a chuti po onemocnění COVID-19

 

Akupunktura prokazuje klinickou účinnost pro postvirové zotavení ze ztráty čichu. 

Pacienti s COVID-19  často pociťují ztrátu čichu, se střední návratností chuťových a čichových smyslů do osmi dnů. V případech COVID-19 však byly hlášeny dlouhodobé dopady jak na chuť, tak na čich. Výzkum schopnosti akupunktury prospět obnově čichu naznačuje, že se jedná o potenciálně efektivní způsob léčby úlevy od anosmie, dysosmie, parosmie, hyposmie, dysgeuzie a ageuzie při postvirovém zotavení.

COVID-19 znamená výzvu, protože čeká na dokončení nejaktuálnějšího výzkumu.

Při pohledu na předchozí výzkumy zjistila kontrolovaná klinická studie publikovaná v časopise Journal of Otolaryngology - Head and Neck Surgery akupunkturu účinnou pro obnovení čichu u pacientů s dysosmií (dysfunkcí čichu) v důsledku virových infekcí. [1]

Je pozoruhodné, že pacienti, kteří se uzdravili pomocí akupunktury, nereagovali na konvenční farmakologickou terapii. Výsledky ukazují, že jsou nutné další studie.

Studie využila pro výzkum odborného akupunkturistu. Akupunkturní ošetření trvalo 30 minut a použité akupunkturní body byly následující:

 • GV16 (Fengfu)
 • GV20 (Baihui)
 • LI20 (Yingxiang)
 • LU7 (Lieque)
 • LU9 (Taiyuang)
 • ST36 (Zusanli)
 • KD3 (Taixi)

Všichni pacienti podstoupili několik akupunkturních ošetření po dobu 10 týdnů. Statistická analýza odhalila významné zlepšení u pacientů léčených akupunkturou oproti kontrolní skupině. Na HealthCMi bychom rádi viděli zahrnutí GV24 (Shenting) zahrnutého do budoucích akupunkturních výběrů ve výzkumu, vzhledem k důležitosti akupunktury pokožky hlavy pro neurologické stavy ovlivňující čich a mozek.

V dalším výzkumu postvirové čichové dysfunkce tradiční čínská akupunktura „významně zlepšila výsledky čichové funkce u pacientů, kteří podstoupili akupunkturu, ve srovnání s pozorovací skupinou.“ [2] Výsledky byly potvrzeny pomocí testu identifikace vůně University of Pennsylvania (UPSIT). Na proces léčby dohlížel profesor akupunktury s více než 50 lety zkušeností. Akupunkturní body použité při vyšetřování zahrnovaly LI20 (Yingxiang) a M-HN-14 (Bitong).

Než nová vlna výzkumu potvrdí výše uvedené výsledky, bude to chvíli trvat. Víme však, že akupunktura se ukázala jako účinná při prevenci poškození buněk a žláz hlavy a krku. Například vědci z University of Texas MD Anderson Cancer Center (Houston) a Fudan University Cancer Center (Shanghai) dospěli k závěru, že akupunktura „vedla k významně méně a méně závažným symptomům RIX [radiačně indukovaná xerostomie] 1 rok po léčbě vs. SCC [standardní péče] řízení]." [3] Zaslepené vyšetřování účinků akupunktury na pacienty s rakovinou hlavy a krku, kteří dostávají radiační terapii, ukazuje průkopnické výsledky.

Slinné žlázy mohou být trvale poškozeny radioterapií a je zde vysoký výskyt výsledného RIX, s komplikacemi zahrnujícími obtížné nebo bolestivé polykání, zhoršení vnímání chuti (dysgeuzie), problémy se zuby, nespavost a potíže s mluvením.

Výsledná opatření byla založena na dotazníku, toku slin, výskytu xerostomie, obsahu slin a skóre kvality života. Jeden rok po ukončení všech akupunkturních ošetření si akupunkturní skupina udržovala významně vyšší úspěšnost pacientů ve srovnání se skupinami standardní péče a placebo kontrol. Všechna akupunkturní léčba byla poskytována licencovanými akupunkturisty vyškolenými na University of Texas MD Anderson Cancer Center.

Byly použity následující akupunkturní body:

 • CV24
 • LU7
 • KD6
 • Auricular: Shenmen, Point Zero, Salivary Gland 2 Prime, Larynx

Byly použity akupunkturní jehly 0,25 mm × 40 mm a ušní akupunkturní jehly 0,16 mm × 15 mm. Akupunkturní léčba byla poskytována třikrát týdně po dobu 6–7 týdnů radioterapie. Vědci dospěli k závěru, že akupunktura „by měla být zvažována pro prevenci xerostomie (suchost v ústech) vyvolané zářením“. [4]

Zprávy o COVID-19 nyní zmiňují dlouhodobé pacienty s trvalými nežádoucími účinky spojenými s onemocněním. Často se uvádí snížené vnímání chuti, vůně a chronická únava. To podtrhuje potřebu účinné léčby pacientů s COVID-19.

Po dokončení výzkumu předběžné výsledky moderního výzkumu akupunktury zkontroluje zpravodajské oddělení HealthCMi. Pokud jde o tradiční čínskou bylinnou medicínu, je již dokončeno několik studií. Ve studii 662 pacientů čínská bylinná medicína významně snížila úmrtnost na COVID-19. [5]

V dalším výzkumu pacientů s pneumonií COVID-19 dospěli vědci k závěru, že přidání čínské medicíny ke konvenční péči zlepšuje klinickou účinnost. Vědci poznamenávají, že čínská medicína „významně zvýšila míru negativní konverze virové nukleové kyseliny.“ Dodávají, že čínská medicína „výrazně snížila plicní zánět“, „zlepšila imunitní funkce hostitele“ a čínská medicína „vykazovala vynikající výkon“ při zlepšování „klinické efektivní rychlosti, míry negativní konverze virové nukleové kyseliny, rychlosti remise plicního zánětu a biochemické markery." [6]

Laboratorní výsledky ukazují, že čínská bylinná medicína je účinná. Výzkum ukazuje, že čínský bylinný patentový lék Lianhua Qingwen Capsules snižuje počet virových částic v buňkách infikovaných SARS-CoV-2. Transmisní elektronová mikroskopie potvrzuje, že virové částice na povrchu buněčné membrány, v cytoplazmě a v plazmatických vezikulách se v buňkách ošetřených kapslemi Lianhua Qingwen snižují. [7] V klinické studii vědci dospěli k závěru, že tobolky Lianhua Qingwen zlepšují míru zotavení z příznaků COVID-19, zkracují čas od počátečních příznaků do zotavení a zlepšují morfologické zotavení z radiologických abnormalit hrudníku. [8]

 

Reference:
[1] Vent, Julia, Djin-Wue Wang a Michael Damm. „Účinky tradiční čínské akupunktury na postvirovou čichovou dysfunkci.“ Otolaryngologie - chirurgie hlavy a krku 142, č. J. 4 (2010): 505-509.
[2] Dai, Qi, Zhihui Pang a Hongmeng Yu. „Obnova čichové funkce u pacientů s postvirovou čichovou dysfunkcí po akupunkturní léčbě.“ Doplňková a alternativní medicína založená na důkazech 2016 (2016).
[3] Garcia, MK, Meng, Z., Rosenthal, DI, Shen, Y., Chambers, M., Yang, P., Wei, Q., Hu, C., Wu, C., Bei, W. a Prinsloo, S., 2019. Vliv pravé a fingované akupunktury na radiačně indukovanou xerostomii u pacientů s rakovinou hlavy a krku: randomizovaná klinická studie. JAMA Network Open, 2 (12), s. E1916910-e1916910.
[4] Garcia, MK, Meng, Z., Rosenthal, DI, Shen, Y., Chambers, M., Yang, P., Wei, Q., Hu, C., Wu, C., Bei, W. a Prinsloo, S., 2019. Účinek pravé a fingované akupunktury na radiačně indukovanou xerostomii u pacientů s rakovinou hlavy a krku: randomizovaná klinická studie. JAMA Network Open, 2 (12), s. E1916910-e1916910.
[5] Chen, Guohua, Wen Su, Jiayao Yang, Dan Luo, Ping Xia, Wen Jia, Xiuyang Li a kol. „Čínská bylinná medicína snižuje úmrtnost pacientů s těžkou a kritickou koronavirovou chorobou 2019: retrospektivní kohortní studie.“ Hranice medicíny (2020): 1-8.
[6] Sun, Chun-Yang, Ya-Lei Sun a Xin-Min Li. „Role čínské medicíny v pneumonii COVID-19: Systematický přehled a metaanalýza.“ The American Journal of Emergency Medicine (2020).
[7] Runfeng, Li, Hou Yunlong, Huang Jicheng, Pan Weiqi, Ma Qinhai, Shi Yongxia, Li Chufang et al. „Lianhuaqingwen má antivirovou a protizánětlivou aktivitu proti novému koronaviru (SARS-CoV-2).“ Farmakologický výzkum (2020): 104761.
[8] Hu, Ke, Wei-jie Guan, Ying Bi, Wei Zhang, Lanjuan Li, Boli Zhang, Qingquan Liu et al. „Účinnost a bezpečnost Lianhuaqingwen Capsules, repasované čínské byliny, u pacientů s koronavirovou chorobou 2019: Multicentrická, prospektivní, randomizovaná kontrolovaná studie.“ Fytomedicin (2020): 153242.