Stránky

pondělí 19. července 2021

Akupunktura pro ztrátu čichu a chuti po onemocnění COVID-19

 

Akupunktura prokazuje klinickou účinnost pro postvirové zotavení ze ztráty čichu. 

Pacienti s COVID-19  často pociťují ztrátu čichu, se střední návratností chuťových a čichových smyslů do osmi dnů. V případech COVID-19 však byly hlášeny dlouhodobé dopady jak na chuť, tak na čich. Výzkum schopnosti akupunktury prospět obnově čichu naznačuje, že se jedná o potenciálně efektivní způsob léčby úlevy od anosmie, dysosmie, parosmie, hyposmie, dysgeuzie a ageuzie při postvirovém zotavení.

COVID-19 znamená výzvu, protože čeká na dokončení nejaktuálnějšího výzkumu.

Při pohledu na předchozí výzkumy zjistila kontrolovaná klinická studie publikovaná v časopise Journal of Otolaryngology - Head and Neck Surgery akupunkturu účinnou pro obnovení čichu u pacientů s dysosmií (dysfunkcí čichu) v důsledku virových infekcí. [1]

Je pozoruhodné, že pacienti, kteří se uzdravili pomocí akupunktury, nereagovali na konvenční farmakologickou terapii. Výsledky ukazují, že jsou nutné další studie.

Studie využila pro výzkum odborného akupunkturistu. Akupunkturní ošetření trvalo 30 minut a použité akupunkturní body byly následující:

 • GV16 (Fengfu)
 • GV20 (Baihui)
 • LI20 (Yingxiang)
 • LU7 (Lieque)
 • LU9 (Taiyuang)
 • ST36 (Zusanli)
 • KD3 (Taixi)

Všichni pacienti podstoupili několik akupunkturních ošetření po dobu 10 týdnů. Statistická analýza odhalila významné zlepšení u pacientů léčených akupunkturou oproti kontrolní skupině. Na HealthCMi bychom rádi viděli zahrnutí GV24 (Shenting) zahrnutého do budoucích akupunkturních výběrů ve výzkumu, vzhledem k důležitosti akupunktury pokožky hlavy pro neurologické stavy ovlivňující čich a mozek.

V dalším výzkumu postvirové čichové dysfunkce tradiční čínská akupunktura „významně zlepšila výsledky čichové funkce u pacientů, kteří podstoupili akupunkturu, ve srovnání s pozorovací skupinou.“ [2] Výsledky byly potvrzeny pomocí testu identifikace vůně University of Pennsylvania (UPSIT). Na proces léčby dohlížel profesor akupunktury s více než 50 lety zkušeností. Akupunkturní body použité při vyšetřování zahrnovaly LI20 (Yingxiang) a M-HN-14 (Bitong).

Než nová vlna výzkumu potvrdí výše uvedené výsledky, bude to chvíli trvat. Víme však, že akupunktura se ukázala jako účinná při prevenci poškození buněk a žláz hlavy a krku. Například vědci z University of Texas MD Anderson Cancer Center (Houston) a Fudan University Cancer Center (Shanghai) dospěli k závěru, že akupunktura „vedla k významně méně a méně závažným symptomům RIX [radiačně indukovaná xerostomie] 1 rok po léčbě vs. SCC [standardní péče] řízení]." [3] Zaslepené vyšetřování účinků akupunktury na pacienty s rakovinou hlavy a krku, kteří dostávají radiační terapii, ukazuje průkopnické výsledky.

Slinné žlázy mohou být trvale poškozeny radioterapií a je zde vysoký výskyt výsledného RIX, s komplikacemi zahrnujícími obtížné nebo bolestivé polykání, zhoršení vnímání chuti (dysgeuzie), problémy se zuby, nespavost a potíže s mluvením.

Výsledná opatření byla založena na dotazníku, toku slin, výskytu xerostomie, obsahu slin a skóre kvality života. Jeden rok po ukončení všech akupunkturních ošetření si akupunkturní skupina udržovala významně vyšší úspěšnost pacientů ve srovnání se skupinami standardní péče a placebo kontrol. Všechna akupunkturní léčba byla poskytována licencovanými akupunkturisty vyškolenými na University of Texas MD Anderson Cancer Center.

Byly použity následující akupunkturní body:

 • CV24
 • LU7
 • KD6
 • Auricular: Shenmen, Point Zero, Salivary Gland 2 Prime, Larynx

Byly použity akupunkturní jehly 0,25 mm × 40 mm a ušní akupunkturní jehly 0,16 mm × 15 mm. Akupunkturní léčba byla poskytována třikrát týdně po dobu 6–7 týdnů radioterapie. Vědci dospěli k závěru, že akupunktura „by měla být zvažována pro prevenci xerostomie (suchost v ústech) vyvolané zářením“. [4]

Zprávy o COVID-19 nyní zmiňují dlouhodobé pacienty s trvalými nežádoucími účinky spojenými s onemocněním. Často se uvádí snížené vnímání chuti, vůně a chronická únava. To podtrhuje potřebu účinné léčby pacientů s COVID-19.

Po dokončení výzkumu předběžné výsledky moderního výzkumu akupunktury zkontroluje zpravodajské oddělení HealthCMi. Pokud jde o tradiční čínskou bylinnou medicínu, je již dokončeno několik studií. Ve studii 662 pacientů čínská bylinná medicína významně snížila úmrtnost na COVID-19. [5]

V dalším výzkumu pacientů s pneumonií COVID-19 dospěli vědci k závěru, že přidání čínské medicíny ke konvenční péči zlepšuje klinickou účinnost. Vědci poznamenávají, že čínská medicína „významně zvýšila míru negativní konverze virové nukleové kyseliny.“ Dodávají, že čínská medicína „výrazně snížila plicní zánět“, „zlepšila imunitní funkce hostitele“ a čínská medicína „vykazovala vynikající výkon“ při zlepšování „klinické efektivní rychlosti, míry negativní konverze virové nukleové kyseliny, rychlosti remise plicního zánětu a biochemické markery." [6]

Laboratorní výsledky ukazují, že čínská bylinná medicína je účinná. Výzkum ukazuje, že čínský bylinný patentový lék Lianhua Qingwen Capsules snižuje počet virových částic v buňkách infikovaných SARS-CoV-2. Transmisní elektronová mikroskopie potvrzuje, že virové částice na povrchu buněčné membrány, v cytoplazmě a v plazmatických vezikulách se v buňkách ošetřených kapslemi Lianhua Qingwen snižují. [7] V klinické studii vědci dospěli k závěru, že tobolky Lianhua Qingwen zlepšují míru zotavení z příznaků COVID-19, zkracují čas od počátečních příznaků do zotavení a zlepšují morfologické zotavení z radiologických abnormalit hrudníku. [8]

 

Reference:
[1] Vent, Julia, Djin-Wue Wang a Michael Damm. „Účinky tradiční čínské akupunktury na postvirovou čichovou dysfunkci.“ Otolaryngologie - chirurgie hlavy a krku 142, č. J. 4 (2010): 505-509.
[2] Dai, Qi, Zhihui Pang a Hongmeng Yu. „Obnova čichové funkce u pacientů s postvirovou čichovou dysfunkcí po akupunkturní léčbě.“ Doplňková a alternativní medicína založená na důkazech 2016 (2016).
[3] Garcia, MK, Meng, Z., Rosenthal, DI, Shen, Y., Chambers, M., Yang, P., Wei, Q., Hu, C., Wu, C., Bei, W. a Prinsloo, S., 2019. Vliv pravé a fingované akupunktury na radiačně indukovanou xerostomii u pacientů s rakovinou hlavy a krku: randomizovaná klinická studie. JAMA Network Open, 2 (12), s. E1916910-e1916910.
[4] Garcia, MK, Meng, Z., Rosenthal, DI, Shen, Y., Chambers, M., Yang, P., Wei, Q., Hu, C., Wu, C., Bei, W. a Prinsloo, S., 2019. Účinek pravé a fingované akupunktury na radiačně indukovanou xerostomii u pacientů s rakovinou hlavy a krku: randomizovaná klinická studie. JAMA Network Open, 2 (12), s. E1916910-e1916910.
[5] Chen, Guohua, Wen Su, Jiayao Yang, Dan Luo, Ping Xia, Wen Jia, Xiuyang Li a kol. „Čínská bylinná medicína snižuje úmrtnost pacientů s těžkou a kritickou koronavirovou chorobou 2019: retrospektivní kohortní studie.“ Hranice medicíny (2020): 1-8.
[6] Sun, Chun-Yang, Ya-Lei Sun a Xin-Min Li. „Role čínské medicíny v pneumonii COVID-19: Systematický přehled a metaanalýza.“ The American Journal of Emergency Medicine (2020).
[7] Runfeng, Li, Hou Yunlong, Huang Jicheng, Pan Weiqi, Ma Qinhai, Shi Yongxia, Li Chufang et al. „Lianhuaqingwen má antivirovou a protizánětlivou aktivitu proti novému koronaviru (SARS-CoV-2).“ Farmakologický výzkum (2020): 104761.
[8] Hu, Ke, Wei-jie Guan, Ying Bi, Wei Zhang, Lanjuan Li, Boli Zhang, Qingquan Liu et al. „Účinnost a bezpečnost Lianhuaqingwen Capsules, repasované čínské byliny, u pacientů s koronavirovou chorobou 2019: Multicentrická, prospektivní, randomizovaná kontrolovaná studie.“ Fytomedicin (2020): 153242.

středa 5. května 2021

Domácí péče pro podporu plodnosti

Plánujete těhotenství nebo jste v procesu přípravy na IUI nebo IVF? Teplá koupel nohou a moxování jsou užitečné čínské rituály péče o sebe, které můžete vyzkoušet samy doma.

Ženy, které se připravují na těhotenství mohou podpořit svoje snažení dvěma rituály plodnosti. Prvním je teplá koupel nohou a druhým moxování bederní oblasti.

Společně se zdravou stravou, uvolněnou myslí a vhodným cvičením začleňte tyto aktivity pro podporu plodnosti do svého životního stylu, což může pomoci zlepšit vaši energii Qi, rozhýbat krev i zvýšit kvalitu vajíček.

 

1. Koupel nohou

Kdy dělat: Jednou denně, obvykle před sprchou.
Doba trvání: 10 až 15 minut

Koupel provádějte při pokojové teplotě. A vynechejte v období menstruace.
 

Co budete potřebovat:

 • Kyblík teplé až horké vody (hladina vody až po lýtko nebo pod koleno)
 • Můžete přidat: sůl nebo pelyněk (bylina Ai Ye)

Jak na to:

 • Namočte obě nohy do teplé až horké vody o snesitelné teplotě (co nejvyšší). Asi o 10 minut později byste měla začít cítit, jak se tělo zahřívá, a začít se potit. Některé z vás mohou mít pocit, že vám srdce bije rychleji, zvláště pokud děláte tuto koupel poprvé.
 • Koupel ukončete, jakmile se začnete potit. Bezprostředně po koupeli se vyhněte pobytu v místnosti s klimatizací nebo jinému průvanu, protože při otevřených pórech pokožky můžete snadno nachladnout.
 • Pokud jste se při koupeli namočily, převlečte se, aby nedošlo k nachlazení. Osprchujte se asi půl hodiny po koupeli.

 

2. Moxování

Kdy dělat: Několikrát týdně nebo tak často, jak je to možné. Vhodné je moxovat se po sprše nebo kdykoli během dne. POZOR, po moxovaní se 2 hodiny nekoupejte ani nesprchujte.

Doba trvání: 30 až 45 minut

Co potřebujete: Moxovací doutník, zapalovač, zhášeč moxy nebo moxovací krabičku.

Akupunkturní body a oblasti

 • bod KI1 

 • oblast na 1 dlaň kolem pupku (včetně bodů CV12, CV10, CV6, CV4, ST25)  

 • oblast zad ( body BL23, GV4 a 8 otvůrků)Jak na to:

 • Zapalte moxovací doutník a opatrně ho přiložte asi 2 cm nad kůži.
 • Když se kůže zahřeje a mírně zčervená, přesuňte se na další oblast. Opakujte několik kol.
 • Dávejte pozor na popel a kousky žhavé moxy, odpadávají zvlášť při použití nekouřivých moxovacích doutníků. Popel pravidelně odklepávejte, aby nespadl na kůži, což by mohlo způsobit vznik popálenin a puchýřů.
 • Pro moxování zad použijte moxovací krabičku nebo požádejte o pomoc partnera.
 • Po ukončení práce vložte špičku doutníku do zhášedla a ujistěte se, že je oheň uhašený. 
 • Pokud si nejste jisté jak moxování správně provádět, požádejte svého terapeuta TCM o instruktáž.

čtvrtek 18. února 2021

TCM a podpora při IVF


Tradiční čínská medicína je dlouhodobě úspěšná při léčbě nejrůznějších gynekologických onemocnění včetně endometriózy, neplodnosti, amenorey, dysmenorey, abnormálního děložního krvácení, PMS, děložních myomů, chronického zánětu pánve, syndromu polycystických ovárií (PCOS), cervicitidy atd. Úspěchů dosahuje aktuálně také v oblasti asistované reprodukce. 

Příprava na IVF

Optimální situace nastává, když žena přijde na konzultaci nejméně tři měsíce před plánovaným IVF. Je to obvykle dostatek času, aby podstoupila akupunkturu nebo bylinnou léčbu, které mají za cíl harmonizovat tělo a zvýšit úspěšnost procesu IVF. Někdy dokonce tyto 3  měsíce stačí k tomu, aby se ženě obnovil normální menstruační cyklus a byla schopna přirozeně otěhotnět.

Během tříměsíční přípravné fáze se snažíme:

1. Zlepšit funkci vaječníků 
Akupunktura a čínské byliny pomáhají zlepšit funkci vaječníků, umožňující vývoj kvalitnějších vajíček a silných zdravých embryí. TCM může také regulovat hladiny estrogenu a progesteronu, čímž dojde k zesílení děložní sliznice. Výzkumy naznačují, že zvýšení průtoku krve do dělohy může pomoci podpořit vývoj folikulů a také implantace embrya. Metody TCM mohou pomoci vaječníkům lépe reagovat na stimulující léky a podpořit produkci více folikulů a vajíček dobré kvality. Pacientky využívající IVF bez podpory TCM jsou schopny produkovat obvykle jen několik folikulů. Na základě klinických zkušeností odhadujeme, že čínská medicína může pomoci vaječníkům minimálně zdvojnásobit počet folikulů, a tedy významně zvyšuje kvalitu a kvantitu embryí. Vysoké hladiny FSH naznačují špatnou funkci vaječníků. Díky TCM je možné tyto hladiny snížit.
 
2. Posílit imunitní systém a snížit stres
Procento úspěšnosti IVF je kolem 30-40% a s využitím podpory TCM se úspěšnost zvyšuje až na 60%. Jedna z klíčových strategií léčby je posílení imunity a snížení celkové stresové zátěže. Léky užívané při procesu IVF mají vedlejší účinky a  ženy také obvykle trápí nápor na psychiku, spojený se snahou otěhotnět. Čínská medicína je velmi nápomocná při harmonizaci emoční stránky a zmírňování vedlejších účinků farmak. Pomáhá rovněž zabránit kontrakcím dělohy, a tím podpořit proces transferu a zabránit potratu.
 
3. Zlepšit kvalitu a množství spermií
Zrání spermií je proces, který trvá 70–90 dní. Je důležité, aby se  během tohoto období připravili na IVF i muži. Čínská medicína jim může pomoci zlepšit kvalitu a množství spermatu. Což má vliv na lepší kvalitu embrya a  snižuje se tak riziko potratu.
 
4. Stravování a životní styl
V čínské medicíně jsou strava a cvičení považovány za důležité součásti zdravého životního stylu. Dietetická doporučení zahrnují např. omezení studených nápojů, syrových potravin, zmrzliny, čokolády a kávy. Do jídelníčku doporučuji zařadit kuřecí vývar se zázvorem, fazole a tepelně upravenou zeleninu, aby pomohla vyživovat a zahřívat dělohu. Pro pány je zase vhodná rybí polévka se zázvorem pro zlepšení množství a kvality spermatu. Důležité je jíst v menším množství a pravidelně ve stejnou dobu. Další prospěšnou aktivitou pro podporu plodnosti je cvičení, které zmírňuje stres a může zlepšit celkový zdravotní stav.  Vhodná jsou tradiční čínská léčebná  cvičení jako Tai či nebo Čchi-kung, vyzkoušet můžete i jógu. Pro zklidnění mysli je zase blahodárná meditace. Pokud chcete udělat pro podporu plodnosti ještě něco navíc, vyzkoušejte dva domácí rituály, které praktikují v Číně.