Stránky

sobota 22. listopadu 2014

Akupresura při porodu


Očekávané porodní bolestí pro většinu žen znamenají, že se před porodem aktivně zajímají o vhodnou formu úlevy. Pro ženy, které dávají přednost alternativním způsobům pomoci bez lékařské analgezie je akupresura bezpečné a efektivní řešení. Míra účinku, který poskytuje je velmi individuální nicméně většina žen ji považuje za užitečnou.
Akupresura poskytuje mnoho výhod. Především je to naprosto neinvazivní metoda, která na rozdíl od těch farmakologických nezpůsobuje žádné nežádoucí účinky pro matku ani pro dítě.
Podporuje zapojení obou partnerů, vyžaduje minimální instrukce a může být vyučována jako součást rutinní prenatální péče a porodnického vzdělávání. Není v rozporu se svobodu pohybu ženy při porodu a může být použita ve všech porodnicích, včetně porodu do vody.

Co je akupresura?
Akupresura je jednoduchá, bezpečná a účinná technika ​​pocházející z Číny, která se týká manuální stimulace specifických bodů na těle, známých jako akupunkturní body, tlakem na ně pomocí prstů, lokty, dlaněmi nebo tupými hroty. Cílem akupresury je úleva od bolesti a nepohodlí a podpora hojení.

Výběr bodů a účinek
V tradiční čínské medicíně (TCM) je každá léčba zvolena tak, aby měla co největší léčebný účinek. Několik z užitečných akupunkturních bodů, které pomáhají při porodních bolestech bylo důkladně prověřeno staletími v praxi starých čínských lékařů. Díky své účinnosti jsou tyto body používány dodnes.


Přímý tlak na akupunkturní body při porodu přirozeně snižuje bolest, což ženě ulehčí zvládnout kontrakce a také ji podpoří, aby pracovala vědomě a s jistotou se svým tělem. Akupresura využívá stejné body, které se používají pro akupunkturu. Například bod GB21 jianjing, je klasicky znám tím, že stahuje energii dolů, a proto je vynikající pro vyvolání porodu a podporu laktace. Má také analgetický účinek, takže je ideální pro použití během porodu.


Další akupunkturní body se používají proto, že moderní empirické pozorování ukázalo jejich účinnost.  Např. bod KI1 yongquan utišuje mysl, může tak pomoci ženám, které zažívají při porodu strach a paniku. To je užitečné zejména v případě žen, které zažily předchozí porodní trauma a mají z porodu obavy.

Pro zvýšení účinnosti mohou být body také kombinovány např. společné použití bodů LI4 hegu a LR3 taichong, má silný účinek, který otevře tok energie v celém těle a umožní tak hladký průběh porodu. Tato kombinace je velmi užitečná v případech nepostupujícího porodu nebo když ženu stresuje bolest natolik, že se brání dalšímu průběhu kontrakcí. 
Další možnost jak ženě ulevit od bolesti je využití tlaku na individuálně lokalizovaná bolestivá místa, nazývaná "Ashi body". Tyto body se během porodu obvykle objevují v dolní části zad, sakrální a bederní oblasti. Žena může partnera navést na místo, které se díky vyvinutému tlaku stává méně bolestivé. Silně analgetické akupresurní body, které se používají u porodu jsou obvykle zakázány v době těhotenství, protože mohou způsobit potrat. Neměly by být stimulovány nebo akupunkturně ošetřovány před porodem, nicméně během porodu je už jejich použití bezpečné.


Naučit se akupresuru je snadné
Základní instrukce a  předvedení techniky stačí k tomu, aby si akupresuru mohl kdokoliv rychle osvojit. Žádné předchozí TCM znalosti nebo zkušenosti nejsou nutné a  pro zvládnutí základního ošetření nemusíte být ani vyškolený akupunkturista. Akupresura nevyžaduje drahé, těžko ovladatelné pomůcky nebo zařízení. Schopnost aplikovat pevný tlak (ne masáž) pomocí palce, kloubů a případně kolena je vše, co je zapotřebí. Alternativně mohou být také použity speciálně upravené drahé kameny. Akupresura může dobře fungovat jako součást rutinní prenatální péče u každého porodu a v jakékoliv porodnici. Je lepší, když se žena a její doprovod seznámí s technikami předem, ale je možné naučit se vše až během porodu.

Základní postup
Jakmile  je doprovod instruován o vyvíjeném tlaku a byl poučen o umístění bodu doporučuje se zahájit akupresuru na začátku porodních bolestí, aby si žena zvykla tlak tolerovat. Před začátkem porodu není  možné aplikovat optimální tlak. Akupresurní body by měly být stimulovány otáčivým pohybem až během porodu, podle ženiny zpětné vazby, tolerance a úrovně pohodlí. Pozornost by měla být zaměřena na body, které přináší největší úlevu, což je velmi individuální. Pokud si doprovod není jistý umístěním bodů, pak je možné je nesmazatelným fixem označit před zahájením porodu. 


Nežádoucí účinky
Vzhledem k tomu, že vnímání porodních bolestí je velmi  individuální, je jediným nežádoucím vedlejším účinkem akupresury bolestivý tlak v místě aplikace. Tento je možné okamžitě zastavit nebo přizpůsobit, díky zpětné vazbě, kterou žena poskytne svému doprovodu. Většina žen však bude preferovat bolest akupresury před bolestí kontrakce, protože akupresurní tlak obvykle výrazně snižuje intenzitu a zkracuje její trvání. Díky silnému tlaku mohou  také občas vzniknout podlitiny na kůži.


Závěrem
Akupresura je bezpečná, přírodní, snadno osvojitelná technika, která může významně zmírnit bolest v průběhu porodu a snížit délku kontrakcí, aniž by způsobila některý z nežádoucích vedlejších účinků spojených s lékařskou analgezií. Pro mnoho žen je akupresura při porodu užitečná analgetická metoda, takže pro ty, kteří se pravidelně účastní porodu je vhodné, aby se s touto technikou seznámili. Akupresura, stejně jako akupunktura může být použita pro usnadnění sestoupení dítěte, na pomoc dilatace děložního čípku matky, vyvolání porodu a posílení kontrakcí u pomalého a nepostupujícího porodu. Je účinná také pro zmírnění nevolností a proti únavě u pomalého nebo nepostupujícího porodu.